Meny
Meny

Careiums rekrutteringsprosess

Vi ønsker å dele hvordan vår rekrutteringsprosess er for å gi søkere gode forutsetninger inn i møte med oss. 

Steg 1: Valg av kandidater
Alle søknader som blir sendt inn til oss blir vurdert opp mot de kriteriene og behovene som er oppgitt i annonsen. Mangfold er en styrke for arbeidet vår, og vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. 

De kandidatene vi vurderer som aktuelle blir kontaktet for en kort kartlegginssamtale på telefon av HR. 

Alle som har søkt hos oss vil få en tilbakemelding på søknaden. 

Steg 2: Kartleggingssamtale med HR
Kartleggingssamtaler varer i ca. 10-15 minutter. Under samtalen har vi fokus på å gi kandidatene mulighet til å stille mer spesifikke spørsmål om selskapet og rollen, fordi vi ønsker å sikre at man har samme forståelse om forventinger til rollen før man går videre til intervjuene. Samt går vi gjennom noe praktiske informasjon og snakker litt lønnsforventninger til rollen. 

Informasjonen som kommer frem under kartleggingssamtalen blir lagt frem til teamlederne, som de tar med i sine videre vurderinger. Kandidaten vi bli kontaktet på mail om veien videre kort tid etter samtalen. 

Steg 3: Førstegangsintervju hos Careium Norge 
Etter kartleggingssamtalen vil enkelte kandidater bli invitert til et førstegangsintervju hos oss. Varigheten på intervjuet er ca. 60 minutter, og vi ønsker alltid å møtes fysisk på vårt kontor på Hasle under første møtet.

I forkant av møtet vil HR sende kandidatene informasjon som kan hjelpe de med å forberede seg godt til intervjuet. 

Intervjupanelet vil som regel bestå av HR og en teamleder. Første møtet vil handle om å bli bedre kjent med kandidatene og snakke om tidligere erfaring, kompetanse, styrker, verdier, ønsker, motivasjon og ambisjon. 

Hvis vi rekker pleier vi å gå gjennom flere praktiske caser, som drøftes og diskuteres mellom intervjupanelet og kandidaten. 

Vi stille alle våre kandidater de samme spørsmålene for å sikre en objektiv vurdering, men vi vil stille tilpassede oppfølgingsspørsmål underveis i møte.

Steg 4: Andregangintervju hos Careium Norge
Under andregangsintervjuet vil intervjupanelet som regel bestå av to andre  teamledere, og man vil fokusere ytterligere på fagkunnskapen og kompetansen til kandidaten.

Vi pleier å gå gjennom flere praktiske caser, som drøftes og diskuteres mellom intervjupanelet og kandidaten. 

Steg 5: Referanser
Hvis vi etter intervjuene har funnet en god kandidat vil HR kontakte referansene som er oppgitt. Vi oppfordrer kandidatene å kontakte referansene i forkant så de er forberedt på en telefonsamtale fra HR. 

Steg 6: Jobbtilbud 
Hvis referansesjekken blir godkjent av HR og teamlederne, vil den aktuelle kandidaten motta et skriftelig tilbud fra Careium Norge på mail. 

Steg 7: Kontraktsignering 
Når tilbudet er akseptert vil kandidaten motta en skriftelig arbeidsavtale som må signeres med vårt digitale e-signeringsverktøy Scrive. Alle parter vil motta et signert eksemplar hver. 

Steg 8: Pre-onboarding og Onboarding
Gratulerer så mye med ny jobb, og gratulerer til oss i Careium Norge som har fått en flott kandidat med på laget. Når kontrakten er signert og alle andre dokumenter er på plass vil selve pre-onboardingen og onboardingen starte.